Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

mák setý (Papaver somniferum)