Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

všivec statný (Pedicularis exaltata)