Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

soumračník mochnový (Pyrgus serratulae)