Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

bledule letní (Leucojum aestivum)