Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)