Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

přástevník užankový (Hyphoraia aulica)