Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)