Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

dlouhozobka zimolezová (Hemaris fuciformis)