Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)