Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

rojovník bahenní (Ledum palu)