Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

fíkovník smokvoň (Ficus carica)