Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

čemeřice smrdutá (Helleborus foetidus)