Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)