Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

árón plamatý (Arum maculatum)