Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

prstnatec římský pravý (Dactylorhiza romana)