Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)