Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

modrásek černoskvrnný (Maculinea arion)