Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum)