Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

hvězdnice hustokvětá (Aster dumosus)