Radka Paleníková | fotografie a články z přírody – motýli, rostliny, krajina

čírka obecná (Anas crecca)