26. 4. 2020

Nejkrásnější jarní květiny se žlutými květy

Tařice skalní (Aurinia saxatilis L.) patří do čeledi brukvovitých, kvete v dubnu a květnu na suchých a slunných skalách i na zdech zřícenin. Lidové názvy: plesniváček, netojka, stinkové koření, šediváček, šedivka, tořice, tuřice. Patří mezi druhy vyžadující pozornost (C4).
K mimořádně výrazným patří počátkem jara květiny se žlutými květy. Představím vám své oblíbené žlutě kvetoucí rostliny, se kterými se můžete při toulkách naší jarní přírodou setkat. Některé jsou velmi vzácné, jiné zdánlivě obyčejné.

Určování rostlin podle barvy květů

Vybrané květiny mají společnou jen tu žlutou barvu a časné kvetení. Některé jsou všeobecně rozšířené, jiné patří k vzácným a tedy i chráněným druhům. Vím, že poznávat rostliny podle barvy květů není ideální a v některých případech je to téměř nemožné. Ne každý však zvládá pracovat s botanickým klíčem či se probírat rozsáhlými databázemi na internetu. Berte tedy následující přehled jako tahák pro ty, kteří při svých jarních toulkách zahlédli žlutě kvetoucí rostlinu a teď by rádi znali její jméno. Ostatně Barevný atlas rostlin mi často slouží jako úžasná pomůcka při určování nafocených květů. Každá z představených rostlin má svou vlastní fotogalerii. Proto jsem do článku vybrala vždy jen jeden snímek, k ostatním se můžete prokliknout z názvů jednotlivých rostlin. 

Ne každá žlutá kytka je pampeliška

Samozřejmě, že ne všechny rostliny se dají určit podle barvy květů. Když zůstaneme u žluté, pak můžeme vzít jako příklad erbovní jarní květinu - prvosenku, lidově zvanou petrklíč. Zatímco prvosenku bezlodyžnou můžeme určit relativně snadno podle přízemních kvítků, prvosenku jarní a vyšší rozliší laik hůře. Na tenký "pampeliškový led" se tedy raději pouštět nebudu, i mně připadají všechny pampelišky když ne stejné, ta alespoň hodně podobné.

Prvosenka vyšší (Primula elatior) bývá často zaměňována s velmi podobnou prvosenkou jarní, která má květy sytější barvy a začíná kvést dříve. Brdy, údolí říčky Klabavy, 21. duben 2019.
Prvosenka vyšší (Primula elatior) bývá často zaměňována s velmi podobnou prvosenkou jarní, která má květy sytější barvy a začíná kvést dříve. Brdy, údolí říčky Klabavy, 21. duben 2019.

Prvosenka vyšší (Primula elatior) roste na vlhčích loukách, v dubohabřinách a v suťových lesích, v nížinách vzácně, častěji v pásmu od pahorkatin do hor. Kvete od března do dubna. Kalich má přitisklý ke korunní trubce. 

Prvosenka jarní (Primula veris L.) roste v dubohabřinách, šípákových doubravách, ve květnatých bučinách a suťových lesích, často i v jejich lemech. Duben 2019, CHKO Český kras.
Prvosenka jarní (Primula veris L.) roste v dubohabřinách, šípákových doubravách, ve květnatých bučinách a suťových lesích, často i v jejich lemech. Duben 2019, CHKO Český kras.

Prvosenka jarní (Primulaveris) roste v dubohabřinách, šípákových doubravách, v květnatých bučinách a suťových lesích, často i v jejich lemech. Kvete o něco později než prvosenka vyšší (od dubna do května). Kalich má od korunní trubky odstálý. Pro snadnější určení raději fotím květy petrklíčů z různých úhlů pohledu.

Pokud se domníváte, že bezpečně poznáte aspoň jednu žlutě kvetoucí rostlinu a tou je pampeliška, pak vězte, že pampelišky ze sekce Ruderalia patří ve středoevropském prostoru k rozšířeným, ale zároveň velmi málo prozkoumaným druhům. Obor studující pampelišky má dokonce i své označení – taraxacologie.

Talovín zimní

Talovín zimní (Eranthis hyemalis) patří k prvním květům, které se koncem zimy objevují v našich zahrádkách. Botanická zahrada UK Na Slupi, Praha, 5. března 2013.
Talovín zimní (Eranthis hyemalis) patří k prvním květům, které se koncem zimy objevují v našich zahrádkách. Botanická zahrada UK Na Slupi, Praha, 5. března 2013.

Nejdříve rozkvétá talovín zimní (Eranthis hyemalis). Patří k oblíbeným zahradním rostlinám, lidé ho v kultuře pěstují už od 16. století. Ceněné je především jeho velmi časné kvetení. Za příznivých podmínek rozkvétá již počátkem roku. Patří k nepůvodním rostlinám naší přírody. Ale protože se velmi snadno rozmnožuje samovýsevem, můžeme jej tu a tam potkat v blízkosti lidských sídel. Více o něm v samostatném článku Talovín zimní, tajemný cizinec.

Křivatec český pravý

Křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica) patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2) a řadí se mezi středoevropské endemity. Praha, Pitkovická stráň 17.3.2019
Křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica) patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2) a řadí se mezi středoevropské endemity. Praha, Pitkovická stráň 17.3.2019

Většina křivatců kvete žlutě. Mezi vzácnější druhy, které se u nás vyskytují, patří křivatec český pravý (Gageabohemica subsp. bohemica). Patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2). Zatímco někde roste pouze v populacích o několika jedincích kvetoucích rostlin, existují i populace tisícovek jak kvetoucích, tak i sterilních jedinců. Okvětní lístky má z vnější strany nazelenalé. Nejlépe prospívá na výslunných skalnatých a travnatých stráních, na místech s rozvolněnou vegetací a mělkou vrstvou půdy.

Hlaváček jarní

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) kraluje v dubnu v NPR Kněžičky.
Hlaváček jarní (Adonis vernalis) kraluje v dubnu v NPR Kněžičky.

Setkat se s ním u nás můžete v nížinách až pahorkatinách. Konkrétně na teplých, suchých kamenitých stepích na jihu Moravy, v Českém středohoří, Českém krasu a Polabí. Hlaváček jarní (Adonis vernalis ) své zářivě žluté květy vystavuje na odiv obvykle během dubna a začátkem května. U nás patří mezi silně ohrožené druhy (C2) a je tedy chráněný zákonem. Pokud jej chcete pěstovat na zahrádce, musíte zakoupit rostlinu, která nepochází z přírodních sběrů. Nejlépe jej můžete získat v prodejnách rostlin specializovaných na skalničky. Další zajímavosti o této rostlině najdete v článku Hlaváček jarní: hořký a falešný.

Podběl lékařský

Podběl lékařský (Tussilago farfara) láká svými výraznými květy hmyz.
Podběl lékařský (Tussilago farfara) láká svými výraznými květy hmyz.

Vytrvalá léčivá rostlina s dlouhým plazivým oddenkem patří do čeledi hvězdnicovitých. Listy se objevují až po odkvětu. Podběl lékařský (Tussilago farfara) roste převážně na vlhkých místech, na polích, u vody, na loukách, na březích potoků a v příkopech.

Tařice skalní

Tařice skalní (Aurinia saxatilis L.) zdobí koncem dubna a počátkem dubna mnohé prosluněné skály a zdi zřícenin. Foceno 26. dubna 2012 na vrchu Košťál v Českém středohoří.
Tařice skalní (Aurinia saxatilis L.) zdobí koncem dubna a počátkem dubna mnohé prosluněné skály a zdi zřícenin. Foceno 26. dubna 2012 na vrchu Košťál v Českém středohoří.

Tuhle rostlinu hojně pěstují zahrádkáři na skalkách či suchých zídkách. V přírodě ji můžete při jarních toulkách spatřit nejen na suchých a slunných skalách, ale i na zdech mnoha zřícenin. A to nejen v Českém středohoří, ale i na okrajích hlavního města Prahy. Tařice skalní (Aurinia saxatilis) patří do čeledi brukvovitých, kvete v dubnu a květnu. Z hlediska ochrany patří mezi druhy vyžadující pozornost (C4). 

Sasanka pryskyřníkovitá

Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) je jedovatá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Vrch Košťál, duben 2010, České středohoří.
Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) je jedovatá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Vrch Košťál, duben 2010, České středohoří.

Roste hlavně v listnatých lesích, na březích řek a potoků, ideální jsou pro ni slunná až polostinná stanoviště s dostatkem vody U nás se s ní můžeme setkat především v teplejších oblastech. Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) je jedovatá rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Mnohem známější je její příbuzná s bílými květy, sasanka hajní.

Blatouch bahenní

Blatouch bahenní (Caltha palustris) má květy 5 i vícečetné, žluté, lesklé, vzácně až oranžové.  Údolí říčky Klabavy, duben 2019.
Blatouch bahenní (Caltha palustris) má květy 5 i vícečetné, žluté, lesklé, vzácně až oranžové. Údolí říčky Klabavy, duben 2019.

Roste na vlhkých až mokrých stanovištích, jako jsou vlhké louky, prameniště, mokřady, podél vodních toků a v lužních lesích. Kvete od dubna do června. Blatouch bahenní (Caltha palustris) také patří do čeledi pryskyřníkovitých.

Text a foto: Radka PáleníkováDiskuze

© Copyright Radka Páleníková 2010 - 2024. All rights reserved. For any using of photography and text contact author.
Jakékoliv použití fotografií či textů bez svolení autorky není dovoleno.
web created by Martin Patera
Template by W3layouts